IT avgör företagets framtid. 

Fungerande digital arbetsmiljö är avgörande för hur ditt företag presterar. Det visar en undersökning gjord av Avoki i samarbete med Kairos future. Dessutom är felfri teknik ett krav hos många medarbetare för att stanna kvar hos sin arbetsgivare. 

I dagens digitaliserade värld är tekniken en central del av vårt arbetsliv. Hybridarbete, att arbeta hemma och på kontoret, har blivit allt vanligare – siffror från Owl Labs undersökning ”The State of Hybrid Work Report 2023” visar att cirka 40 procent av de 2 000 tillfrågade personerna i Norden var hybridarbetare. Och även om du är 100 procent på kontoret består stor del av ditt arbete att interagera med IT. Det här innebär att företags digitala arbetsmiljö i dag är oerhört viktig – av flera anledningar. 

75 minuter i veckan slösas bort 

Enligt en undersökning från Novus slösar svenskarna bort 75 minuter i veckan på att bråka med dålig it. De största tids- och energitjuvarna handlar om att logga in i olika system, hitta rätt dokument och få uppkopplingen att fungera. Sammantaget lägger svenskarna två arbetsveckor om året på teknikstrul, arbetstid som hade kunnat användas till att utvecklas i stället för att motarbetas.  

Företag med hög IT-mognad presterar bättre 

Tillsammans med Kairos Future har Avoki tittat på viktiga skiften inom kunskapsarbete som sker här och nu, varav ergonomi är en. Företag behöver nu inkludera den ”digitala ergonomin” och inte bara den fysiska när man utformar effektiva och välkomnande arbetsplatser. 

Under trendspanandet genomfördes en undersökning bland företagsledare. Den visar att de som har satsat på digital ergonomi är nästan 50 procent mer benägna att vara toppresterande jämfört med de som endast har fysisk ergonomi på plats. 

Smarta inloggningssystem, automatiserad tidslogg och enkel informationsdelning – allt detta sparar organisationer värdefull tid, säger Peter Uddfors, vd på Avoki. Dessutom kan du undvika stor frustration hos dina medarbetare med bra IT. Digital ergonomi handlar om att undvika repetitiva och mentalt utmattande uppgifter, för att frigöra tid och kreativ energi för något mer värdefullt. 

Medarbetare beredda att lämna vid dålig IT 

Med en arbetsmiljö som befinner sig allt mer i det digitala ökar också medarbetarnas förväntningar på att det ska fungera. Den enorma mängd tid svenskar lägger på teknikstrul kan innebära stora problem för svenska företag och organisationer då dåligt fungerande IT kan bidra till att värdefulla medarbetare byter jobb. En undersökning från Kairos Future och Pion Group från 2022 visade att 60 procent av dem som upplever teknikstrul på arbetstid funderar på att söka nytt jobb, jämfört med endast 25 procent bland dem som inte upplevde it-problem på arbetet.  

Vi kommer garanterat se att våra medarbetare börjar kräva att informationsdelning och hybridmöten, för att nämna några exempel, fungerar fläckfritt i framtiden, säger Peter Uddfors. Det finns helt enkelt ett starkt växande behov av det vi kallar för digital ergonomi. 

White paper

Digital Ergonomi.

Tillsammans med Kairos Future har Avoki tittat på vilka stora skiften som just nu förändrar kunskapsarbetet i grunden – skiftet från fysisk till digital ergonomi är ett av dem.  
Ladda ner hela vårt white paper ”Ergonomics goes digital” för fler insikter! 

Ladda ner