Att vara ansvarsfull miljömässigt är att ha resfria digitala möten

Det var inte många år sedan som det, för många av oss, var i princip otänkbart att kontakta en läkare för diagnostisering över videolänk. En läkare vill man se i ögonen och få förtroende för i ett undersökningsrum. I december 2019 gjordes 100 000 digitala läkarbesök i månaden och enligt rapporten ökar det med 10% i månaden. Denna förändring säger något om hur vi som medborgare har mognat digitalt vilket ger hopp om att beteendet också kommer överföras alltmer till arbetslivet och möteskulturen där

People, Planet & Profit

People – Planet – Profit är de tre viktigaste aspekterna av hållbarhet och genom att mötas via videokonferens istället för att resa bidrar man till att förbättra alla tre. Men det kräver digital mognad och en tydlig strategi från arbetsgivaren. Tekniken är inte hindret utan verktyget som möjliggör.

Hur påverkar då digitala resfria möten de tre viktiga P:na i hållbarhetsmålen?

People

Det finns en mängd fördelar för arbetsmiljön och en medarbetares sociala liv att minska restiden till möten, som ofta stjäl tid från fritid och familj. Men det påverkar förstås även arbetstiden, restid kan användas till arbetstid och det kan bidra till minskad stress.

Planet

Enligt Naturvårdsverket är vår klimatpåverkan i snitt 9 ton per person och år i Sverige. Det är högre än det globala genomsnittet. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader. Det innebär att de genomsnittliga globala utsläppen bör vara högst 1 ton per person 2050.

Vi kan och måste alla göra val som bidrar till att minska våra utsläpp, och den absolut största klimatpåverkan har vårt resande. Att införa resfria möten över videokonferens på ditt företag är ett enkelt sätt att bidra till minskade koldioxidutsläpp och spara miljön. Naturvårdsverket redovisar mätningar från svenska myndigheter som har jobbat aktivt med att förändra sin strategi mot mer digitala möten, där utsläppen har minskat med 25 procent under sex år. Det är enligt samma rapport tre gånger så stora besparingar som andra myndigheter lyckats med, skillnaden är hur tydlig den resfria strategin har varit.

Att vara en ansvarsfull medborgare och arbetsgivare är också att börja med att använda effektiv kommunikationsteknik, som videomöten, som minskar ditt behov av att resa med flyg eller bil i tjänsten. Det är ett viktigt steg för l en mer hållbar miljö.

Profit

Resor till möten kostar både tid och pengar. Att använda de digitala mötena som en naturlig del i möteskulturen leder självklart till ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö och minskade kostnader. Den investering som krävs i teknik är oftast återbetald redan efter 6 månader. Hur snabbt det går beror förstås på hur lyckosam utrullningen av det resfria arbetet är i organisationen.