Artikel

Visst kan man videomötas på olika plattformar!

 

Att mötas på distans har blivit det nya självklara. Vi möts i olika plattformar och vänjer oss snabbt vid tekniken. För många av oss har det varit en lärande resa där det bland annat blivit uppenbart att det finns många olika system för videomöten att välja mellan. Det är bra, men problemet är att de inte alltid fungerar smärtfritt att mötas på olika tekniska villkor.

Idag använder vi mötesteknik i affärskritiska möten och det har därför blivit avgörande för verksamheterna att videomötet fungerar helt problemfritt. En missad uppkoppling är som att missa ett avgörande fysiskt möte.

Varför kan inte Zoom och Teams prata med varandra?
När tekniken blir enklare och alla vänjer sig vid olika plattformar, börjar man märka att det inte alltid är så lätt att kommunicera om man har möten med kunder som har valt en annan leverantör.

En Iphone kan ringa en Sony, men varför fungerar det inte på samma sätt i videovärlden. Låt oss jämföra med telefonerna för att förklara varför det inte är så lätt att alltid mötas över video med olika system.

Fram till omkring 2015 fungerade mötestekniken på ungefär det sätt som vi är vana vid att telefoner fungerar, alla kan prata med varandra oavsett fabrikat. Tekniken, och de fabrikat som jobbade med den hade en enad standard som kommunicerade med varandra. Men vi som användare var inte riktigt mogna och tekniken som möjliggjorde det digitala mötet var något för dyr för att appliceras i stor skala.

Runt år 2015 förändrades marknaden snabbt och hårdvaran blev helt enkelt billigare än tidigare. Nya stora aktörer som Microsoft Skype, Google Hangout/Meet valde att ignorera tidigare standarder och skapade sina egna vägar vilken i sin tur gjorde att flera aktörer valde att låsa in sina tjänster på liknande vis. Alla ville vara ”bärare” av samtalen och äga trafiken, vilket gjorde att det försvårade kommunikationen mellan olika tekniska plattformar.

Visual Meeting kopplar ihop olikheterna.
2015 lanserade Office Management tjänsten Visual Meeting som gjorde det enkelt att koppla ihop sig mellan olika plattformar. Tjänsten har fortsatt att utvecklas i takt med att nya tjänster som MS Teams och Zoom tar mer plats. Nu kan alla samsas i vår ihopkopplade tjänst.

Hur kommer framtidens möten se ut?
Att vi blev intvingade i distansarbetet kan komma att bli en av de bättre saker den tunga pandemin bär med sig och den kommer utan tvekan kvarstå och fortsätta utvecklas. Vi har nu upptäckt hur mycket tid och pengar vi sparar. Vi har också insett hur mycket resandet reducerar vårt klimatavtryck och hur effektiva vi kan vara när tekniken fungerar som den ska oberoende plats.

Det nya normala arbetssättet kommer sannolikt bli en kombination av att arbeta på kontoret och på distans vilket alla måste göra sig redo för. Att höja nivån för de professionella mötena är ett måste och en första investering kan vara att se till att tekniken som ger dig den brygga som ersätter de gamla standarderna finns tillgänglig så att alla kan mötas på sina villkor, oavsett vilken plattform användarna föredrar. 

Läs mer om våra lösningar på olika plattfomar.