Jag vill ha experthjälp.

Du vill får experthjälp och P-O ringer upp dig för att se över din nuvarande lösning.