Skrivaren - ett attraktivt mål för hackare

 

 

I takt med att företag digitaliserar sin verksamhet, ökar också risken för cyberattacker. Det är vanligt att fokus ligger på att skydda datorer och servrar medan skrivare - en integrerad del av IT-miljön - förbises. Multifunktionsskrivare (MFP) är dock inte immun mot cyberhot. De lagrar ofta känslig information och är ständigt uppkopplade mot företagets nätverk, vilket gör dem till ett attraktivt mål för hackare. 

En av de största säkerhetshoten är att skrivare ofta saknar säkerhetsprogramvara och därför inte skyddas på samma sätt som andra IT-enheter. Det är viktigt att IT-avdelningen regelbundet uppdaterar skrivarna och patchar för att stänga säkerhetsluckor. 

För att möta dessa utmaningar behövs en multifunktionsskrivare utformad med säkerhet som fokus.  Genom att implementera en säker multifunktionsskrivare i verksamheten kan man undvika att skrivaren blir en så kallad "sleeping cell" för cyberattacker.  

Det är dags att ge skrivarsäkerheten lika mycket uppmärksamhet som resten av företagets IT-miljö. Ett proaktivt val av skrivarlösning är avgörande för att skydda företagets känsliga information från att hamna i fel händer.  


Avoki Secure Printer kan bidra till ökad säkerhet i företaget genom att:
  • Förhindra dataintrång: Genom att implementera en multifunktionsskrivare som är särskilt utformad för säkerhet, minskar risken för att känslig information lagrad på skrivaren blir åtkomlig för obehöriga.
  • Skydda mot skadlig kod: Eftersom traditionella säkerhetsprogramvaror inte alltid stöds av skrivare, kan en skrivare som Avoki Secure Printer, som kan ha inbyggda säkerhetsfunktioner, bidra till att skydda mot skadlig kod.
  • Regelbundna säkerhetsuppdateringar: Genom att använda en säker skrivarlösning som Avoki Secure Printer kan man säkerställa att skrivaren regelbundet uppdateras med de senaste säkerhetspatcharna för att stänga kända säkerhetsluckor.