Klimatkompensation

Climeworks-Från luft till sten.

Fångar upp CO₂ ur luften och omvandlar permanent till sten. Företaget Climeworks, på Island, har utvecklat en teknik för att absorberar koldioxid direkt från atmosfären. Det gör det möjligt att inte bara förhindra utsläpp av CO₂ (koldioxid) ur atmosfären, utan även att reducera CO₂-utsläpp som redan finns. Tekniken kallas ”direct air capture and storage (DAC+S)”, eller "direkt luftinfångning" och fångar in överskott av CO₂ från luften så att gaserna inte längre kan bidra till klimatförändringar. 

Så går det till

I samarbete med partner för CO₂-lagring, CarbFix, tillhandahåller Climeworks tjänster för avlägsnande av koldioxid som är permanenta, mätbara och skalbara. 

Permanent 

Tekniken för den direkta luftinfångningen kombineras med permanent underjordisk förvaring. På Island förvandlas infångad CO₂ till sten och lagras säkert i tusentals år via Carbfix-metoden. 

Mätbart 

Climeworks kan mäta exakt hur mycket CO₂ som fångas in och tjänsten är tredjepartsverifierad. 

Skalbart 

Teknik är skalbar och platsoberoende. Det finns global potential för direct air capture och lagring från Mellanöstern till Nordamerika. 

Process i tre steg 

Luft sugs in genom fläktar och passerar ett filter i koldioxiduppfångare där koldioxidpartiklarna fastnar. När filtret är fullt med CO₂ stängs uppsamlaren och temperaturen stiger till cirka 100°C vilket gör att filtret släpper ifrån sig CO₂ partiklarna och kan därmed samlas upp och blandas med vatten. 
Koldioxiden mineraliseras och lagras därefter säkert och permanent under jord av Carbfix på Island.