Press-release

Hållbarhets-rapport 2023

På Avoki är vi övertygade om att IT och digitalisering är nycklar till en hållbar framtid. Dock krävs en hållbar användning av IT, där vi på Avoki har chansen att spela en betydelsefull roll. Vi är stolta över att vi kontinuerligt höjer våra ambitioner och förbättrar både miljömässiga och sociala prestationer för en mer hållbar IT.

Några höjdpunkter:

  • Vårt klimatmål har godkänts av Science Based Targets Initiative (SME). 
  • Vi har minskat vårt klimatavtryck i relation till intäkter med 7,6% sedan 2022 (mål -5,9%).
  • Vi ökar medvetenheten om hållbar IT genom webinarier, partner events och utbildningar.
  • Vi har utökat våra ISO14001- och ISO9001-certifieringar. 
  • Vi har inlett ett samarbete med Women in Tech-nätverket för att attrahera och behålla fler kvinnor i IT-branschen.

Vill du läsa mer? Ta del av vår Hållbarhetsrapport

För frågor kontakta:

Peter Uddfors, CEO Avoki
+46 (0)10-858 40 14

Klara Tengstrand, Sustainability Manager Avoki
+46 (0)10-858 40 14

Om Avoki

Office Management, Bluecom och Xite har gått samman och blivit Avoki. Tillsammans erbjuder vi säkra och hållbara IT-lösningar. Avoki ägs av Nalka Invest AB och omsatte 2023 1100 MSEK och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Linköping, Luleå, Kramfors, Sundsvall, Oslo, Helsingfors och Tammerfors.