Digital Ergonomi.

Tillsammans med Kairos Future har Avoki tittat på viktiga skiften inom kunskapsarbete som sker här och nu, varav ergonomi är en. Företag behöver nu inkludera den ”digitala ergonomin” och inte bara den fysiska när man utformar effektiva och välkomnande arbetsplatser. 

Fyll i dina uppgifter och få tillgång till vårt white paper om Digital Ergonomi. 

Ladda ner

Företag med hög IT-mognad presterar bättre 

Arbetsplatsen brukade vara en fysisk plats. Idag är den mycket mer. Den moderna arbetsplatsen är både fysisk och digital, lokal och distribuerad. Den fläckfria digitala arbetsmiljön med funktioner som singel-sign-on system, smidigt informationsutbyte och andra livskvalitetsförbättringar tar en central plats på framtidens arbetsplatser. Med arbete som sker i alltmer virtuella utrymmen – vare sig det är fjärrmöten, interaktioner i "metaverse", delade digitala arbetsytor eller dokument som nås från molnet – finns det ett växande behov av det vi kallar digital ergonomi, praktiken att göra digitala utrymmen mer tillgängliga för alla som använder dem. Faktum är att vår undersökning visar att de som har bemästrat digital ergonomi är nästan 50 procent mer benägna att vara toppresterare jämfört med de som endast har fysisk ergonomi på plats.

Du kan ladda ner vårt white paper om Digital Ergonomi här. 

Avokis definition av digital ergonomi  

När Avoki pratar om digital ergonomi så är det tre saker som företaget tittar på:

  • Den digitala tekniken ska fungera: Stabila internetuppkopplingar, smidiga login, automatiska backuper, program som uppdaterar sig själva så att alla arbetar i senaste versionen och så vidare. Tekniken ska jobba med oss, inte mot oss. 
  • Den digitala tekniken ska vara säker: Systemen ska vara skyddade mot cyberhot, nätverken ska vara säkra, molntjänster ska ha rätt brandväggar och dokumenthantering ska vara digital. 
  • Den digitala tekniken ska vara enkel att förstå: Systemen måste vara så pass användarvänliga att alla i organisationen förstår hur man arbetar i dem. En bra onboarding process, regelbunden fortbildning och snabb support är viktigt för att få med alla på tåget.  

Keynote

Stairway to digital nirvana  

Men hur gör man egentligen om man vill erbjuda sina medarbetare en modern digital ergonomi? För att illustrera vad företag behöver ha på plats för att få en riktigt bra digital ergonomi har Avoki skapat en variant av Maslovs behovstrappa och kallar den ”Stairway to digital nirvana”. 

Lyssna på Anna Albinssons keynote på Women In Tech där hon förklarar vad detta är. 

Podcast IT-byrån

Avsnitt 1, Digital Ergonomi

Den moderna arbetsplatsen är både fysisk och digital och med arbete som sker i alltmer virtuella utrymmen. 

Artiklar

Läs mer om Digital Ergonomi